Οπως λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Γ. Καραμπελιάς σε συνέντευξη στη Λ.Χ. Θωμά
όποιος δεν παράγει αξίες δεν έχει και κινήματα που παράγουν αξίες
(ολόκληρη η συνέντευξη εδώ).