ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Οι Τράπεζες, ο μύθος των 28 δις και η ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού

Πολύς λαϊκισμός έχει πέσει τα 2 τελευταία χρόνια με θέματα που σχετίζονται με το Τραπεζικό σύστημα. Πολλά από αυτά που λέγονται είναι ψεύδη και ανακρίβειες.

1. Λέγεται πως το Δημόσιο "χάρισε" 28 δις στις Τράπεζες και αυτές αντί να τα δανείσουν στις επιχειρήσεις τα χρησιμοποίησαν για να αυξήσουν την κερδοφορία τους

Μύθος. Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται. Οσον αφορά τους όρους λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, αυτοί είναι πολύ αυστηροί και ελεγχόμενοι αφού οι Τράπεζες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, λειτουργούν με βάση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και όντας  πολυμετοχικοί οργανισμοί απαιτείται πλήρης διαφάνεια για τους μετόχους.

Το πολυσυζητημένο πακέτο των 28 δις βασίζεται
 • στον   Ν. 3723/2008
 • στο με αρ. πρωτοκόλλου 2139/2.12.2008 έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος καθώς και
 • στην με αρ. πρωτοκόλλου 54201/Β΄ 2884 διευκρινιστική υπουργική απόφαση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό των 28 δισ αναλύεται ως εξής :

Μόνο το ποσό των 5 δισ αφορά μετρητά.
Το ποσό των 5 δισ ΔΕΝ χαρίστηκε στις Τράπεζες, χορηγήθηκε με την προϋπόθεση ότι οι Τράπεζες που θα υπάγονταν στη σχετική ρύθμιση θα προέβαιναν σε ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παράλληλη έκδοση προνομιούχων μετοχών. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε ως σκοπό την κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών προκειμένου να δανείσουν περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις (με την εγγύηση του Δημοσίου). Στο μέτρο συμμετέχουν Τράπεζες των οποίων οι γενικές συνελεύσεις δέχτηκαν να συμμετάσχουν  (βάσει του Ν. 2190 απαιτείται έγκριση της γενικής συνέλευσης των  μετόχων) - κατά κύριο λόγο κρατικές ή με συμφέροντα από δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Δημόσιο τομέα (π.χ. ΕΤΕ, ΑΤΕ, ΤΤ κλπ). Το Δημόσιο εισπράττει προμήθεια 1% για αυτή τη χρηματοδότηση και παρακρατεί τις προνομιούχες μετοχές ως εγγύηση έως ότου οι Τράπεζες επιστρέψουν το σύνολο των 5 δισ. 

- Από τα υπόλοιπα 23 δισ το ποσό των 15 δισ. € ΔΕΝ είναι μετρητά αλλά εγγυήσεις του Δημοσίου. 
Εγγυήσεις συνολικής αξίας 15 δισ προσφέρθηκαν από το Δημόσιο στα πιστωτικά ιδρύματα που θα συμμετείχαν στο πακέτο των 28 δις με την προϋπόθεση
α. να δοθούν αντίστοιχης αξίας δάνεια σε επιχειρήσεις (μέχρι την 31.12.09). Η εγγύηση αφορούσε μόνο το 80% του ποσού του δανείου ενώ για το υπόλοιπο 20% το ρίσκο σε περίπτωση μη αποπληρωμής του δανείου το αναλάμβανε η Τράπεζα.
και
β. τα πιστωτικά ιδρύματα να αποδεχτούν τη συμμετοχή εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. τους.

- Τα υπόλοιπα 8 δισ. € του πακέτου των 28 δισ ΔΕΝ είναι μετρητά αλλά τίτλοι (Ομόλογα) του Δημοσίου.
Ο ΟΔΗΧΧ (Οργανισμός Διαχείρησης Δημοσίου Χρέους) εξέδωσε τίτλους του ελληνικού δημοσίου διάρκειας έως 3 έτη τα οποία πρόσφερε το Δημόσιο στα πιστωτικά ιδρύματα έναντι προμήθειας. 
Με λίγα λόγια το Δημόσιο δανείστηκε μετρητά από τα Πιστωτικά ιδρύματα για να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και τα Πιστωτικά ιδρύματα από τη πλευρά τους επένδυσαν ένα μέρος του ρευστού τους στους τίτλους του Δημοσίου έναντι ενός ικανοποιητικού επιτοκίου. Τα πιστωτικά ιδρύματα από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα όποτε κρίνουν πως έχουν ανάγκη από  ζεστό χρήμα να χρησιμοποιούν ως εγγύηση αυτούς τους τίτλους προκειμένου να αντλήσουν είτε από την εγχώρια αγορά είτε από τη Διεθνή Κοινότητα την απαιτούμενη ρευστότητα (δηλαδή δάνεια) . Παρ΄όλο όμως που η ονομαστική αξία των τίτλων ανέρχεται σε 8 δισ οι τίτλοι αυτοί είναι διαπραγματεύσιμοι και η εμπορική τους αξία κυμαίνεται και καθορίζεται από τους κανόνες της αγοράς (δηλαδή προσφορά-ζήτηση).

Πόση πέραση έχουν όμως σήμερα οι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου?
Η αναμονή για την απάντηση της θετικής ή αρνητικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Πρόγραμμα Σταθερότητας, οι φήμες περί ενδεχόμενης πτώχευσης της χώρας μας καθώς και  οι πολλαπλές άστοχες δηλώσεις που εκφωνούνται από επίσημα χείλη, οδήγησαν τους τίτλους  Ελληνικού Δημοσίου στην απαξίωση. Πλέον όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα δανείζεται προτάσσοντας ως εγγύηση τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου οι όροι είναι ιδιαίτερα επαχθείς (δηλαδή είτε το επιτόκιο με το οποίο δανείζονται είναι ιδιαίτερα υψηλό- αφού θεωρητικά εμπεριέχει υψηλό ρίσκο- είτε οι Τράπεζες καλούνται να προσφέρουν πρόσθετες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις σε εκείνον τον φορέα από τον οποίο έχουν δανειστεί).

Το συμπέρασμα είναι πως δεν μπορεί να μιλάμε για 28 δισ που "χαρίστηκαν" στις Τράπεζες αφού οι  Τράπεζες άδειασαν τα θησαυροφυλάκιά τους από ρευστό και τα γέμισαν με εγγυήσεις του Δημοσίου  (χαρτιά δηλαδή τα οποία σήμερα δυσκολεύονται να καταθέσουν ακόμη και ως εγγυήσεις για να αντλήσουν αληθινό χρήμα από τη Διεθνή αγορά. Το καύσιμο όμως για να κινηθεί η αγορά είναι το ζεστό χρήμα και όχι τα χαρτιά - εγγυήσεις).

2. Λέγεται πως οι Τράπεζες αγόραζαν από την ΕΚΤ με την εγγύηση του Δημοσίου στο 1% και δάνειζαν το Δημόσιο με 6%

Μύθος. Θεσμικά μιλώντας τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αντλήσουν δανεισμό από την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) οποτεδήποτε επιθυμούν και ΔΙΧΩΣ την εγγύηση του Δημοσίου αφού οι όροι δανεισμού των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη διέπονται από κανόνες που σχετίζονται με την κεφαλαιακή τους επάρκεια και από σχετική οδηγία που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Βασιλεία ΙΙ) ενώ ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται τα επιτόκια των Τραπεζών δεν είναι τόσο απλός όσο φαίνεται. 

-Οι Τράπεζες δεν δανείζονται μόνο από την ΕΚΤ αλλά και από άλλες πηγές η κυριότερη των οποίων είναι οι καταθέτες τους (καταβάλλοντας το ανάλογο επιτόκιο). Η ιδανική θέση για μια τράπεζα θεωρείται πως είναι (περίπου) 1/1 όσες καταθέσεις=τόσα δάνεια . Οταν όμως τα πιστωτικά ιδρύματα  δίνουν μακροχρόνια δάνεια (5-10 ή και 20 και 35 χρόνια) αναγκάζονται να υπολογίσουν και να  προσθέσουν στο βασικό επιτόκιο (1% ή όσο είναι) με τη μορφή προβλέψεων κάποιο ποσοστό που θα τους καλύψει σε μια ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων (ας μην ξεχνάμε πως μέχρι πριν από μόλις μερικά χρόνια το επιτόκιο αλλά και το κόστος δανεισμού ανερχόταν σε 25-35% !!!!)

Οι Τράπεζες επενδύουν τις καταθέσεις που τους εμπιστεύονται οι πελάτες τους σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό την αύξηση των λειτουργικών εσόδων και της κερδοφορίας τους με όσο το δυνατό υψηλότερες αποδόσεις. Η επιδιωκόμενη απόδοση δεν είναι πάντα εγγυημένη αφού εγκυμονεί κινδύνους (όπως π.χ.έντονες μελλοντικές διακυμάνσεις επιτοκίων, διατραπεζική κρίση, απώλεια εισοδήματος από πτωχεύσεις δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων κλπ) . Αυτοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι λειτουργούν θετικά ή αρνητικά στη διακύμανση των επιτοκίων (όταν οι αγορές λειτουργούν σε ομαλές και ασφαλείς συνθήκες τα επιτόκια χαμηλώνουν ενώ αντίθετα όταν οι συνθήκες είναι ασταθείς, όταν δείχνουν πως εγκυμονούν κάποιους κινδύνους ή όταν γίνονται άστοχες δηλώσεις από επίσημα χείλη τότε τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται σημαντικά)

- Το 1% ΔΕΝ αποτελεί το μοναδικό κόστος ενός πιστωτικού ιδρύματος. Είναι σαν να λέμε πως ένας έμπορος ρούχων αγοράζει πανωφόρια από το εξωτερικό με τιμή ex factory 3.000 Ευρώ. Δεν θα συμπεριλάβει στην τιμή πώλησης των πανωφοριών τα έξοδα μεταφοράς μέχρι την αποθήκη του? Τα έξοδα ασφάλισής τους? Τους τόκους που πληρώνει στην Τράπεζα για να αγοράσει το εμπόρευμα έως ότου τα πωλήσει και εισπράξει τα χρήματά του? Τα ενοίκιά του? Τα έξοδα του ανθρώπινου δυναμικού? (πωλητές κλπ) Τη φθορά κάποιων από αυτά ??? Τη φορολογία που πληρώνει στο κράτος???
Περίπου το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις Τράπεζες. Οταν τα επίσημα χείλη μιλούν για διόγκωση των επιτοκίων από πλευράς των Τραπεζών ξεχνούν επιμελώς να αναφέρουν πως μέσα στο επιτόκιο που χρεώνουν οι Τράπεζες εμπεριέχεται το κόστος "ειδικών φόρων" που εισπράττουν οι Τράπεζες για λογαριασμό του Δημοσίου στο οποίο και τους αποδίδουν. Ενα τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί το ποσοστό για την εισφορά του Ν.128/1975 φόρος που αν και το 1975 θεσμοθετήθηκε με σκοπό την ενίσχυση των εξαγωγών του τόπου μας, σήμερα δεν εκτελεί αυτή την υποχρέωση αφού οι εξαγωγές δεν πριμοδοτούνται. Ο φόρος όμως όχι μόνο δεν έχει καταργηθεί αλλά εξακολουθεί να εισπράττεται από τις Τράπεζες (για λογαριασμό του Δημοσίου) και αποτελεί ποσοστό του επιτοκίου  επί κάθε ποσού δανειακής σύμβασης το οποίο όμως υποχρεούνται να αποδίδουν στο Δημόσιο. Η κατάθεση των εσόδων από το Ν.128  - δεν ξέρω εάν τώρα έχει αλλάξει- πάντως μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν καταγραφόταν ως έσοδο στον Προϋπολογισμό. Τα έσοδα από αυτόν τον φόρο κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το 2006 τα έσοδα για το Δημόσιο από αυτόν τον "ειδικό φόρο" (Ν.128) ανήλθαν σε 771 εκατ. ευρώ!!!! δηλαδή ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο του ποσού που αποδόθηκε στο Δημόσιο από το 10% φορολόγηση επί του συνόλου των τόκων των καταθέσεων, ρέπος και ομολόγων.....(περισσότερες πληροφορίες για τον ειδικό φόρο του Ν.128/75  εδώ).

- Εκτός από τους "ειδικούς" φόρους που αποδίδουν οι Τράπεζες στο Δημόσιο, στο βασικό επιτόκιο (έστω πως στη περίπτωσή μας είναι το 1%) θα πρέπει να προστεθούν τα λειτουργικά έξοδα των πιστωτικών ιδρυμάτων (λειτουργικά κόστη, μισθοδοσία προσωπικού, ασφάλειες κλπ), το εμπορικό τους κέρδος (κανείς δεν δουλεύει για τη ψυχή της μαμάς του) αλλά και άλλα κόστη (τα πιστωτικά ιδρύματα δεν κερδίζουν πάντα από τα δάνεια, χάνουν κιόλας από επιχειρήσεις που πτωχεύουν, από ιδιώτες που δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους, από επιτήδειους που ανταλλάσσουν "μαϊμούδες" μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες δεν πληρώνονται τελικά κ.α.) 

Εάν ζούσαμε στην  Αμερική θα κατανοούσα το μένος εναντίον των Τραπεζών αφού η οικονομική κρίση ξεκίνησε από 2 Επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες δημιούργησαν τοξικά προϊόντα και τα πούλησαν σε άλλους φορείς. Αδυνατώ όμως να κατανοήσω το μένος προς τις Ελληνικές Τράπεζες οι οποίες και κερδοφόρες είναι και προτίμησαν να κινηθούν σε γνώριμα επενδυτικά μονοπάτια και να αποφύγουν τα ανοίγματα σε "τοξικά προϊόντα". Στην Ελλάδα η οικονομική κρίση ξεκίνησε αποδεδειγμένα από κακούς δημοσιονομικούς χειρισμούς και τις πελατειακές σχέσεις του ίδιου του Δημοσίου. Οι κακοί χειρισμοί των πολιτικών ηγεσιών έσπρωξαν την οικονομία στο χείλος του γκρεμού ενώ οι Τράπεζες προσπαθούν απεγνωσμένα και με πολλές δυσκολίες εδώ και περίπου 2 χρόνια να χαλιναγωγήσουν τη κατάσταση στην αγορά.

Μεταξύ άλλων η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση που σε κάποιο σημείο αναφέρεται στο πάγωμα ή/και το χάρισμα οφειλών των μπαταχτσήδων προς τις Τράπεζες  πιστεύω πως όχι μόνο δεν βοηθά στη παρούσα φάση αλλά θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην οικονομία του τόπου μας αφού θα στηρίξει τους μπαταχττσήδες (εκείνους που είναι ασυνεπείς προς τις δανειακές τους υποχρεώσεις) ενώ θα προβληματίσει τους συνεπείς δανειολήπτες (μ.... είμαστε εμείς???) που μπορεί και αυτοί στη συνέχεια να γίνουν ασυνεπείς. Τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τώρα κατάφεραν να απορροφήσουν επιτυχώς τους κλυδωνισμούς της οικονομίας μας και να συγκρατήσουν την περαιτέρω επιδείνωση της. Τι θα γίνει όμως εάν αναγκαστούν να αυξήσουν τα επιτόκιά τους λόγω έλλειψης ρευστότητας????

Οντας δανειολήπτης (θα κατέτασσα τον εαυτό μου σε εκείνους που δεν ζητούν να τους χαρίσουν τα χρέη μα θεωρούν τίμιο και ηθικό να επιστρέφει κανείς τα δανεικά χρήματα) δεν σας κρύβω πως πολύ ανησυχώ για τους ανεύθυνους χειρισμούς των  επισήμων σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού σε αυτή τη φάση θα ήταν καταστροφική για τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό (όπως φαντάζομαι και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των συνεπών και τίμιων δανειοληπτών).

Μήπως να επικαλεστώ κι εγώ "οικονομική αδυναμία" και να ακολουθήσω το ρεύμα της εποχής μας που θέλει την πτώχευση να είναι πολύ "trendy" ???? Απλό είναι άλλωστε, μεταβιβάζεις εάν έχεις κινητά και ακίνητα σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο και άμα σου ζητήσουν να επιστρέψεις τα χρήματα που σου δάνεισαν απαντάς "ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος"......

31 σχόλια:

 1. από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. και πόσα ακόμα δεν ξέρουμε και δεν μαθαίνουμε ποτέ.
  πάντως το οικτρό αυτό έξοδα κίνησης λογαριασμού ποτέ δεν πρόκειται να το καταλάβω. και παράνομο είναι (και με τον νόμο) και συνεχίζουν να το χρεώνουν.
  το ασύλληπτο είναι ότι το χρεώνουν και στο e-banking!!

  έχεις διαγράψει την διπλή, τριπλή εικόνα του προφίλ σου από το πικάσα;
  εμφανίζεται παντού εκτός από την σελίδα της κάθε ανάρτησης.
  πχ http://dyosmaraki.blogspot.com/2010/02/28.html
  στο πικάσα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες των αναρτήσεων. και στον φάκελο εικόνες blogger αποθηκεύονται οι εικόνες του προφίλ. η ίδια εικόνα του προφίλ αποθηκεύεται τρεις τέσσερις φορές για τα διαφορετικά σημεία που εμφανίζεται. δοκίμασε να ανεβάσεις την εικόνα εκ νέου στο προφίλ σου χωρίς να διαγράψεις τις προηγούμενες από το πικάσα. αν τις διαγράψεις δεν θα εμφανίζονται στις παλαιότερες αναρτήσεις.

  φιλιά σου. καλό μήνα! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανάθεμά με αν κατάλαβα και τίποτα.. ή μάλλον αν θυμάμαι και τίποτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γεια σου dyosmaraki,

  Οπως καριβώς τα γράφεις είναι για τις Ελληνικές τράπεζες και το πακέτο των 28δις. Επίσης αυτό που πρέπει να προσεχτεί είνάι ότι ενώ όλες οι τράπεζες έκαναν απολύσεις προσωπικού, οι ελληνικές δεν έκαναν. Σκεφτεσαι να επέλυαν και αυτές το 10% του προσωπικού τους;

  Πάντως σε ότι αφορά την κεροδφορία τους, εκτός από την κλασσική τραπεζική βασίζεται και σε ορισμένες "αλχημείες" που δεν βρίσκεις σε άλλες τράπεζες στην Ευρώπη. Οι χρεώσεις για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, για έμβασμα, για κίνηση λογαριασμού και ένα σωρό άλλες υπάρχουν απλά για να κλέβουν τα χρήματα από τους καταθέτες. Εχουν χαρακτηριστεί και παρανομες όπως έγραψε ο Βασίλης, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυοσμαράκι μου,
  πολύ καλά έκανες και ανέβασες αυτή την ανάρτηση. Είναι πολύ διαφωτιστική. Και για ένα ακόμα λόγο. Μας κάνει να αντιληφθούμε πόσο λαϊκίστικα είναι μερικά αιτήματα προς τη Κυβέρνηση του τύπου "στις Τράπεζες χαρίστηκαν 28 δις, στους αγρότες γιατί δεν δίνεις χρήματα???"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πολύ λεπτομερής - πλήρης ενημερωτική η ανάρτηση. Αλλά τα περί την οικονομία, όσο πιο αναλυτικά περιγράφονται τόσο πιο ακατανόητα είναι! Γι αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να διαδίδεται ότι "χαρίστηκαν 28 δις στις τράπεζες" και τελείωσαμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. τα πολλά λόγια είναι φτώχια λέγανε παλιά.. μετά τον κουρνιαχτό.. αν μετρήσεις τις ξόδεψε και τι κατέχει ο καθένας.. βρίσκεις ποιός έκλεψε.. ο τρόπος γίνεται όλο και πιό έυκολος.. η πρόθεση όλο πιό δύσκολη.. :):)
  δεν έχω υπάρξει δανιολήπτης ώς ιδιώτης.. δε το καταλαβαίνω κάν.. αν δεν έχω τώρα γιατί να έχω αύριο.. που κατά τεκμήριο θα ειναι χειρερα τα πράγματα;.. :):)
  δεν καταλαβαίνω ούτε τον κρατικό δανισμό.. ούτε και την παραγραφή όλων αυτών των σκανδάλων από δημιουργίας του κράτους.. :):)
  καληνυχτούδια :):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είτε μύθος είναι είτε αλήθεια, τον Δεκέμβρη πρέπει να επαναδιαπραγματευτώ ένα στεγαστικό δάνειο και τρομάζω τι θα μου ζητήσουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @basnia

  Πράγματι πόσα δεν ξέρουμε....
  Για αυτό πιστεύω πως οι εποχές μας πλέον επιβάλλει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά.
  -Λένε μια είδηση??? Να μην την αποδεχόμαστε άκριτα
  -Πάμε στην τράπεζα για μια συναλλαγή? Να διαβάζουμε ακόμη και τα ψιλά γραμματάκια που κρύβουν παγίδες. Επίσης να διαγράφουμε τον όρο που λέει πως τους επιτρέπουμε να διαβιβάζουν τα προσωπικά μας στοιχεία σε τρίτους.
  Πολλές τραπεζικές χρεώσεις κρίθηκαν παράνομες μα όπως διαπίστωσα άρχισαν ήδη να εφαρμόζονται όπως π.χ. η προμήθεια 1,20 Ευρώ εάν καταθέτεις σε λογ/σμό τρίτου. Προχθες που έκανα μια κατάθεση δεν με χρέωσαν.
  Για το ebanking δεν έχω ασχοληθεί. Ούτε καν έχω ενεργοποιήσει τους κωδικούς....
  Για διαφορές με Τράπεζες μπορούμε να απευθυνόμαστε στον Τραπεζικό Διαμεσολαβητή (πληροφορίες στο http://www.lawnet.gr/pages/diktio/trap_diam.asp)
  Πάντα υπάρχουν λύσεις μα πρέπει να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες
  ΥΓ. Για το picassa θα σου στείλω email γιατί βλέπω πως κάτι δεν πάει καλά αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμη τι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Hfaistiwnas

  Είναι πολύπλοκα τα θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά. Για να τα καταλάβει κανείς είτε πρέπει να του τα εξηγήσει κάποιος που ασχολέιται με αυτά είτε να τα ψάξει (μια κάπως επίπονη ασχολία)
  Πάντως είναι χρήσιμο να μαθαίνουμε για να μπορούμε να κρίνουμε μόνοι μας και να μην μας κοροϊδεύουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @Ndn

  Οχι μόνο δεν απέλυσαν προσωπικό αλλά ακόμη και όταν κάποιες Τράπεζες όπως παλαιότερα η Αραβοελληνική ή η American Express έκλεισαν, το προσωπικό το απορρόφησαν άλλες Τράπεζες.
  Το ίδιο συνέβη και με τις συγχωνεύσεις (σε μεγάλο βαθμό).

  Για αυτό νευριάζω όταν εξαπολύονται συκοφαντίες εναντίον τους. Εμ και είναι κερδοφόρες εμ και δίνουν εργασία σε τόσες οικογένεις εμ και εξακολουθούν να παραμένουν κερδοφόρες και να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο δηλαδή πρέπει και αυτές να τις κάνουμε ζημιογόνες????

  Ασε που όλες τους έχουν προσφέρει εξαιρετικό πολιτιστικό έργο (η ΕΤΕ με το ΜΙΕΤ -Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης- με τις καταπληκτικές εκδόσεις, η Πειραιώς με την κατασκευή Μουσείων Παραδοσιακών Επαγγελμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα κλπ) Ποιός άλλος φορέας δραστηριοποιείται σε τόσους τομείς???

  Οσο για κάποιες χρεώσεις που έχουν κριθεί παράνομες έχεις δίκιο και εσύ και ο Βασίλης. Ομως εφόσον έχουν κριθεί παράνομες μπορεί κάποιος είτε να επικαλεστεί τις σχετικές αποφάσεις είτε να θέσει το ζήτημα στον Τραπεζικό Διαμεσολαβητή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @Meropi

  Χαίρομαι που η ανάρτηση βοήθησε σε κάποιο βαθμό.
  Αντιπαθώ τις ανακρίβειες και τα ψέμματα που έχουν ως στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.
  Ειδικά αυτό το "χάρισες 28 δις στις τράπεζες δώσε κι εμένα μπάρμπα" με εξοργίζει.
  Καλημέρες πολλές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @koulpa

  Αυτόν τον κρατικό δανεισμό ούτε εγώ μπορώ να τον καταλάβω.
  Εάν σήμερα το κράτος ξοδεύει 120 Ευρώ και εισπράτει μεν 80 αλλά από αυτά τα 80 τα 60 πάνε για να εξοφλήσουν παλιά δάνεια πως θα λύσει το πρόβλημα εάν δανειστεί περισσότερα χρήματα????
  Είτε θα πρέπει τα 120 Ευρώ που ξοδεύει να τα κάνει 70 είτε τα 80 που εισπράττει θα πρέπει να τα αυξήσει και να τα κάνει 130.

  Και για να τα αυξήσει και να τα κάνει 130 θα πρέπει να πάει σε όσους έβαλαν χέρι κι έκλεψαν και να τους πάρει πίσω ότι έκλεψαν και να τα επιστρέψει όχι στα Ταμεία (γιατί υπάρχει φόβος να ξαναφύγουν) μα εκεί που χρωστάει για να μειωθεί ο δανεισμός.
  Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα/χθες και όχι αύριο.

  Καλημερούδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @phlouflis

  Αστα να πάνε φίλε μου.
  Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα δάνειο που έχω κάνει το κουμάντο και ξέρω πως αναλόγως των εσόδων μου μπορώ να βγάλω τη δόση.
  Εάν αυξηθούν (όπως ψιθυρίζεται) τα επιτόκια θα πρέπει είτε να βρώ πρόσθετα εισοδήματα είτε να....κηρύξω πτώχευση....
  Κι επειδή το δεύτερο η αξιοπρέπειά μου δεν το επιτρέπει μάλλον θα πρέπει να αναζητήσω τη πρώτη λύση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. αναλυτικοτατη η αναρτηση σου
  εγω εν ξερω πολλα απο το θεμα οποτε δεν μπορω να σχολιασω τα σημεια που παραθετεις
  δεν παιρνψ δανεια οτι θελω το πληρωνω μετρητα ή το πολυ σε 3 δοσεις
  ειμαι απο τα τυχερα παιδια που εχουν σπιτι απο τους γονεις οποτε και δεν χρειαστηκε η ληψη ενος μεγαλου δανειου
  αλλα γενικα οι τραπεζες ειναι ο μεγαλυτερος κλεφτης των ολων

  καλημερες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. o οβραιος σαν φτωχανει τα παλια δευτερια πιανει οποιος θελει ας καταλαβει μετοσα δις που πανε και
  ερχουται που να προκανομε να σκεφτουμε ? εδω τωρα την εντεχνα καλυμενη ευθανασια την αποκαλουν
  αυξηση οριων συνταξιοδοτησης με
  προσδοκιμο ετος ζωης και μπλα,μπλα
  μπλα ......συνταξη στα 67 δυο χρονια για να την παρεις 69 ΜΑΓΙΚΟΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ 69 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ολα sixty nine

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ως άλλος Ηφαιστίων, ούτε εγώ κατάλαβα πολλά. Αλλά δυστυχώς το Δυοσμαράκι έχει δίκιο, δύσκολα-ξεδύσκολα πρέπει να τα καταλαβαίνουμε.

  Μία γενική εισαγωγή που με βοήθησε να καταλάβω μερικά πράγματα, για όποιον ενδιαφέρεται είναι στην ηλ. δ/νση http://www.kepik.gr/?p=805 .
  Και ένας άλλος μύθος σχετικά με την κρίση ανασκευάζεται και εξηγείται στο: http://www.klik.gr/blog/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%B7%CF%83 .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Πω πω μια φλασιά που έφαγα! Ξαφνικά κατάλαβα ποια είσαι (νομίζω δηλαδή). Βέβαια, έχουμε βρεθεί ένα σωρό φορές, και στην Όλυμπο, και στην Αθήνα, και στ' Αργινώντα! Βρε βρε...

  Καλά, έχω συγκλονιστεί! Τι κάνεις βρε;

  Σωστά σε κατάλαβα; Εσύ έχεις καταλάβει ποιος είμαι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Επειδή οι Τράπεζες μόνο ευαγή ιδρύματα δεν είναι, έτσι θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε και στην κριτική μας. Σίγουρα πολύ αναλυτική και κατατοπιστική η ανάρτηση για την οικονομική ενίσχυση των τραπεζών αλλά έχω την εντύπωση ότι τους περισσότερους από εμάς λίγο ενδιαφέρει αν αποδειχθεί ότι τα 28 δις καλώς ή κακώς δόθηκαν στους τραπεζίτες. Οι περισσότεροι των απλών ανθρώπων που συναλλάσσονται με τις Τράπεζες τις χαρακτηρίζουν σαν νόμιμους τοκογλύφους. Η λίστα με τις τραπεζικές παρανομίες και την συνεχιζόμενη παραβίαση ακόμη και δικαστικών αποφάσεων που ζητούν την αλλαγή στάσης των τραπεζών απέναντι στους συναλλασσόμενους, είναι αρκετά μεγάλη και κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο. Προσωπικά το θέμα το είδα σαν την εξαργύρωση μιας συναλλαγματικής που εδώ και αρκετά χρόνια απλά αλλάζει χέρια. Πότε βρίσκεται στα χέρια των πολιτικών και πότε στα ταμεία της ένωσης τραπεζιτών. Και για να γίνω πιο σαφής. Επειδή ζούμε σε εποχές που η αξία του χρήματος είναι υπερτιμημένη -και δεν μιλάω για το κόστος δανεισμού- το χρήμα ισοδυναμεί με εξουσία. Από την άλλη με την συνεχή αναζήτηση οικονομικής στήριξης και την μετακύλιση της ευθύνης υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής από το κράτος στις τράπεζες (συνεχή ροή δανεικού χρήματος ακόμη και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις),ουσιαστικά αφήσαμε τους τραπεζίτες να συμμετέχουν ενεργά στην αναδιανομή της εξουσίας. Αναζητήστε υπουργό Εθνικής οικονομίας που έχασε την στήριξη των τραπεζιτών και να παρέμεινε στην θέση του. Τέλος κατά την γνώμη μου οι τράπεζες έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την επικρατούσα οικονομική κρίση, γιατί έχοντας και την κρατική ανοχή, πρώτα καλλιέργησαν σκόπιμα μια υπέρμετρη καταναλωτική πίστη (δάνεια αγοράς αυτοκινήτων – δάνεια για την αγορά μετοχών – δάνεια σπουδών – εορτοδάνεια – δάνεια διακοπών – μοίρασμα πλαστικού χρήματος στους πάντες κλπ , κλπ) και στην συνέχεια στραγγάλισαν όλη την αγορά. Φυσικά το υπόλοιπο της ευθύνης αναλογεί σε όλους εμάς που απλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε φρένο στα θέλω και τις επιθυμίες μας για περισσότερα υλικά αγαθά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. @Skouliki

  Συγκαταλέγεσαι στους τυχερούς σκουλικάκι μου. Είναι θείο δώρο την εποχή μας να μην είσαι χρεωμένος με δάνεια.

  Οσο για το ερώτημα εάν οι Τράπεζες είναι ο μεγαλύτερος κλέφτης??? Προσωπικά θα έλεγα πως πρόκειται για τον πλέον κερδοφόρο επιχειρηματικό τομέα. Προσωπικά δεν θα τους χαρακτήριζα κλέφτες εφ΄όσον δηλώνουν τα κέρδη τους και φορολογούνται πάνω σε αυτά. Κλέφτες για μένα είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν.

  Μια όμορφη Κυριακή εύχομαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. @the lonely skipper

  Χα χα χα
  Με το μοναδικό σου χιούμορ φίλε μου μας στέλνεις τα μηνύματά σου.
  Ζήτω λοιπόν το σιξτυ ναιν....Ζήτω.....

  ΥΓ. Δηλαδή εύχομαι να μην σοβαρολογούν πως θα συνταξιοδοτηθούμε στα 67 γιατί μέχρι να πιάσουμε τα 67 θα μας το πάνε στα 107 όπως πάει η υπόθεση....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @Πέπε

  Μπήκα στα 2 sites που προτείνεις. Κάποια από τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται αυτά τα sites απεικονίζουν μέρος της πραγματικότητας ενώ κάποια άλλα αποτελούν μέρος της φαντασία κάθε συντάκτη ή ακόμη καθοδηγείται από την ιδεολογική τοποθέτηση που έχει υιοθετήσει ο κάθε συντάκτης όπως ίσως θα κάναμε κι εγώ κι εσύ.
  Επειδή λοιπόν αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά θα επιχειρήσω να ανεβάσω μιαν ανάρτηση απατώντας σε όσα από αυτά νομίζω πως μπορώ με βάση τις γνώσεις μου να απαντήσω.
  Μακάρι να είχα τον χρόνο και την τεχνογνωσία να δημιουργήσω ένα βιντεάκι. Υλικό έχω διαθέσιμο αλλά θα απαιτούσε πολύ χρόνο (που αυτή την εποχή δεν έχω διαθέσιμο)

  Θα αρκεστώ λοιπόν σε κάποιο επεξηγηματικό κείμενο κάνοντας ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να μην πλήξουν η να βαρεθούν οι αναγνώστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @Πέπε

  Χι χι χι
  Από την πρώτη φορά που μπήκα (τυχαία) στο blog σου κατάλαβα από τα γραφόμενά σου πως γνωριζόμαστε αφού λίγο πολύ έχουμε κάνει και live συζητήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα.
  Και την παραγγελιά για πάνω χορό στον Αργινόντα θυμάμαι και μια φωτογραφία σου με τους κοινούς μας φίλους έχω σε κουτουκάκι της Καισαριανής εν ώρα δράσης (μαντινάδας δηλαδή).
  Καλά είμαι.
  Είδες πόσο μικρός είναι ο διαδικτυακός κόσμος??? Τι τύχη να συναντηθούμε εδώ ανάμεσα σε 30000 blogs!!!!

  Καλημέρες πολλές εύχομαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. @x man

  Θα συμφωνήσω φίλε μου στα όσα θίγεις.
  Εχω μόνο μερικές ενστάσεις.
  Τα όσα καταλογίζονται στις Τράπεζες τα θεωρώ υπερβολικά και πολλές φορές άδικα. Κάποια από αυτά είναι αλήθειες (π.χ. για κάποια μικροπρομήθειες ή τύπους δανείων όπως διακοποδάνεια, εορτοδάνεια κλπ).
  Εάν όμως λάβουμε υπ΄όψιν μας το γεγονός πως με το πέρασμα από τη δραχμή στο Ευρώ οι Τράπεζες απώλεσαν περίπου το 60% των καθαρών κερδών τους που προέρχονταν από την αγοραπωλησία συναλλάγματος θεωρώ πολύ σημαντικό πως κατάφεραν έστω με αυτά τα τερτίπια να διατηρήσουν τη κερδοφορία τους.
  Προσωπικά εάν στηρίζω τις Τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι επειδή αφενός γνωρίζω πως εάν δεν είχαν βάλει πλάτες αυτές η οικονομία μας θα είχε ήδη καταρρεύσει και αφετέρου γιατί δεν μου αρέσει να διαδίδονται αναληθείς πληροφορίες όπως είναι τα περί "χαρίσματος" των 28 δις.
  Οσον αφορά τις πολιτικές παρεμβάσεις οι οποίες συνδέονται με τους Τραπεζίτες πιστεύω πως η κατάσταση λειτουργεί κάπως ανάποδα. Ας μην ξεχνάμε πως οι μεγαλύτερες Τράπεζες στην Ελλάδα είναι κρατικές και οι διοικητές τους διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
  Ετσι ενώ οι κρατικές Τράπεζες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν αναγκαστικά και τις υπόλοιπες στην όποια τακτική ακολουθείται για την αγορά χρήματος, από την άλλη πλευρά ο εκάστοτε διορισμένος διοικητής κρατικής Τράπεζας θα πρέπει πειθήνια να εφαρμόζει την όποια πολιτική του ορίζει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών διαφορετικά είναι βέβαιο πως καρατομείται και στη θέση του αναλαμβάνει άλλος....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. @x-man

  Πάντως ομολογώ πως με "προκαλείς" (με την καλή την έννοια) να επεκτείνουμε λεπτομερέστερα αυτή τη συζήτηση σε μια από τις επόμενες αναρτήσεις.
  Θέτεις πολλά ζητήματα που είναι εύστοχα και είναι δύσκολο να απαντηθούν μέσα σε ένα σχόλιο.
  Θα μου δώσεις λοιπόν λίγο χρόνο και θα επανέλθω αναλυτικότερα μέσα σε μία εβδομάδα το αργότερο με νέα ανάρτηση που θα στέκεται στα θέματα που θίγεις.
  Σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου που εμπλουτίζουν τον διάλογο για ένα τόσο επίκαιρο θέμα όπως είναι αυτό των Τραπεζών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι ιδιαίτερα στον χώρο της «μπλογκόσφαιρας» δεν λειτουργώ με την λογική των προκλήσεων για σύγκριση γνώσεων. Αν μπορώ να αποκομίσω σωστή ενημέρωση και παραπάνω γνώση από όποιονδήποτε με πείθει οτι γνωρίζει καλλίτερα κάποια θέματα το δέχομαι.(στην περίπτωσή σας είναι προφανές οτι ισχύει, για αυτό αλωστε έχω και τον σχετικό σύνδεσμο στα άξια προσοχής)
  Φυσικά όπου εγείρονται απορίες και αμφιβολίες καταθέτω και εγώ την άποψή μου και περιμένω τον αντίλογο.

  Μετά χαράς λοιπόν θα περιμένω την επανεξέταση του θέματος και σας διαβεβαιώνω ότι πολύ θα ικανοποιηθώ αν με πείσετε ότι τουλάχιστον οι Έλληνες τραπεζίτες συνεχίζουν να έχουν λίγη από την φλόγα των παλαιοτέρων Εθνικών ευεργετών.

  Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. @ δυοσμαράκι:

  ...Και την δια μακροτάτων συζήτηση επί μία ώρα και βάλε στα όρθια στη Σπ. Μερκούρη...
  Φωτογραφία δεν έχω, έχω όμως κάτι καλύτερο: το τηλέφωνό σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @x-man

  Ακριβώς. Για τη σωστή αλληλοενημέρωση ενδιαφέρομαι κι εγώ x-man και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τον διάλογο και τον αντίλογο.

  Άυτό εννοώ κι εγώ με την έννοια πρόκληση. Ο μονόλογος καταθέτει μέρος των σκέψεων ενός ατόμου. Οταν όμως στην πορεία τίθενται νέα ερωτήματα ή και αντίθετες γνώμες τότε είναι που προκύπτει η έμπνευση.

  Πάντως ναι, γνωρίζω πως κάποια από τη φλόγα των παλαιοτέρων ευεργετών συνεχίζει να σιγοκαίει στη ψυχή κάποιων Τραπεζιτών έστω και να αυτό δεν προβάλλεται.

  Καλημέρες πολλές
  (Θα επανέλθω σύντομα για αυτό το θέμα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. @Πέπε

  Από συζήτηση ουουου έχουμε πει τόσα πράγματα κυρίως για τον αμοιβαία αγαπημένο τόπο και τους ανθρώπους του.

  Κι εγώ τόχω. Φέτος δεν άκουσα για καμιά εκδήλωση εκεί στη Πλάκα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Κατατοπιστικότατη για άλλη μια φορά. Να καταρριφθούν οι μύθοι που διαρκώς αναπαράγουμε κυρίως από άγνοια.
  Να'σαι καλά και πάλι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. @Kitsos Mitsos

  Θάχει και συνέχεια, να βρω χρόνο μόνο να γράψω την ανάρτηση

  Καλημέρες πολλές

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ποιά είναι η γνώμη σας;