ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικού Πολιτισμού - «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης»(πρόσκληση)

Προσεγγίζοντας την έννοια του μύθου ως πηγή ζωής, αντιλαμβανόμαστε την πολυδιάστατη σημασία του σε όλο το εύρος της παγκόσμιας ιστορίας των πολιτισμών.
Μέσα από τα μονοπάτια της τέχνης, του λόγου, της λαογραφίας, της χειροτεχνικής δραστηριότητας, της θρησκείας, των κοινωνικών και εθνικών ανακατατάξεων, ακόμη και της πολιτικής ή κρατικής προπαγάνδας, η έννοια του μύθου επικράτησε ως σύμβολο δημιουργίας, αλλά και χειραγώγησης.
Αυτή η γενική εισαγωγή προσπαθεί να καταστήσει το μύθο ως όχι μόνο ένα πολιτιστικό τεχνούργημα, αλλά και ένα εννοιολογικό αντικείμενο το οποίο συχνά αποτέλεσε την αφετηρία πολλαπλών μορφών δημιουργίας, αλλά και ιστορικών συμβάντων.
Ωστόσο, η διαχρονική σημασία του μύθου εξακολουθεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στη συνεχή διαμόρφωση του πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού προφίλ ακόμη και της σύγχρονης κοινωνίας.
Στο πλαίσιο του παρόντος Διεθνούς Συνεδρίου, η έννοια του μύθου αποτελεί κεντρικό άξονα αναζήτησης, εντοπισμού και ανάλυσης φαινομένων τα οποία λειτουργούν καταλυτικά στη διαδικασία αυτής της διαμόρφωσης.
Κύριος στόχος του είναι να καταστήσει δυνατό έναν ευρύ, διεπιστημονικό διάλογο ο οποίος θα αποτελέσει γόνιμο έδαφος ερωτημάτων, έρευνας και νέων πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην πληρέστερη ανάγνωση και ερμηνεία της λειτουργικής, αισθητικής και ευρύτερα πολιτιστικής διαχρονικότητας του μύθου.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Η αναβίωση του Ελληνικού πολιτισμού και η σημασία του μύθου
2. Η έννοια της μεταμόρφωσης στην ελληνική μυθολογία
3. Μύθος και τέχνες
4. Μύθος και εκπαίδευση
5. Μύθος, κοινωνία και ψυχολογία
6. Μύθος και λαϊκή παράδοση
7. Μύθος και πολιτική προπαγάνδα
8. Η φιλοσοφική διάσταση του μύθου
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο συνέδριο να αποστείλουν κατ’ αρχάς την «Αίτηση Συμμετοχής» και όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση να το δηλώσουν στην αίτηση ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση (sinedria.ekataios@gmail.com) με την ένδειξη «ΕΚΑΤΑΙΟΣ, 2012» και να αποστείλουν τίτλο, περίληψη (250-300 λέξεις) και μέχρι 5 λέξεις – κλειδιά της εισήγησής τους στην ελληνική και αγγλική μέχρι τις 20 Μαρτίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη «Φόρμα Συμμετοχής» επισκεφτείτε τις ιστοθέσεις http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
Η Οργανωτική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ποιά είναι η γνώμη σας;